ANADOLU NUN SON GÖÇERLERİ : SARIKEÇİLİLER


ANADOLU NUN SON GÖÇERLERİ : SARIKEÇİLİLER

ANADOLU NUN SON GÖÇERLERİ : SARIKEÇİLİLER
ANADOLU NUN SON GÖÇERLERİ : SARIKEÇİLİLER
ANADOLU NUN SON GÖÇERLERİ : SARIKEÇİLİLER
Kendilerine özgü yaşam biçimi ile Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar gelen Sarıkeçililer, binyıllardır süre gelen göçebe kültürünün dünyadaki son örneklerinden. Belgesel, Sarı Keçililerin kışlak ve yaylak arasındaki zorlu yaşam mücadelesini konu ediyor...
Orjinal Ad :Anadolu'nun Son Göçerleri: Sarıkeçililer
Yönetmen :Yüksel Aksu
Yıl :2010
Ülke :Türkiye
Dakika :76 dk.
Dil :Türkçe
Yüz yıllardır süre gelen bir geleneğin, konar-göçer yaşam biçiminin son örneği olan Sarı Keçililer, tıpkı ataları gibi kışlaktan yazlağa, yazlaktan güzleğe sürekli göç etmektedirler. Günümüzde, tarım arazilerinin genişlemesi, orman ağaçlandırma faaliyetlerinin artması ve meraların köy tüzel kişilikleri tarafından korumaya alınması, Sarı Keçili göçerlerin göç yollarını daraltmaktadır. Bu nedenle de sayıları her geçen gün azalmaktadır.